Book Store

Dhamma Bookstore

หนังสือจัดพิมพ์เป็นรอบตามกำหนด ลงชื่อผู้ร่วมพิมพ์ได้ สั่งจองขั้นต่ำ 50 เล่ม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมวิธีสร้างบุญบารมี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙

สำหรับทำบุญวันวิสาขบูชา 2562
กำหนดพิมพ์เสร็จ 3 พฤษภาคม
เปิดรับสั่งจองถึง 24 เมษายน 2562
เล่มละ
5.00

48 หน้า
 
หนังสือจัดพิมพ์โดยไม่ลงชื่อผู้ร่วมพิมพ์ (พิมพ์เสร็จแล้ว) สั่งขั้นต่ำรายการละ 10 เล่ม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมพรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
สั่งตั้งแต่ 500 เล่มขึ้นไป ให้ลงชื่อผู้ร่วมสมทบพิมพ์ได้
เล่มละ
15.00

80 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมความสุขที่สมบูรณ์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ปกพิมพ์ออฟเซ็ทสี่สี
เล่มละ
6.00

32 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ปกพิมพ์ออฟเซ็ทสี่สี
เล่มละ
7.00

32 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมก้าวไปในบุญ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ปกพิมพ์ออฟเซ็ทสี่สี
เล่มละ
6.00

32 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมคุณบิดามารดา สุดพรรณามหาศาล
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ปกพิมพ์ออฟเซ็ทสี่สี
เล่มละ
10.00

48 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมทำอย่างไรจะหายโกรธ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ปกเหลือง (พิมพ์ 2 สี)
เล่มละ
5.00

24 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมความจริงแห่งชีวิต
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ปกพิมพ์ออฟเซ็ทสี่สี
เล่มละ
15.00

64 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง: ชาคริต อาชวอำรุง
ที่ปรึกษา: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สมุดภาพระบายสี เล่มที่ 1 (จากทั้งหมด 8 เล่ม)
เล่มละ
10.00

24 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมวัดของหนู
เรื่อง: ชาคริต อาชวอำรุง
ที่ปรึกษา: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สมุดภาพระบายสี เล่มที่ 2 (จากทั้งหมด 8 เล่ม)
เล่มละ
10.00

24 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระ
เรื่อง: ชาคริต อาชวอำรุง
ที่ปรึกษา: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สมุดภาพระบายสี เล่มที่ 3 (จากทั้งหมด 8 เล่ม)
เล่มละ
10.00

24 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหนูเป็นคนดี
เรื่อง: ชาคริต อาชวอำรุง
ที่ปรึกษา: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สมุดภาพระบายสี เล่มที่ 4 (จากทั้งหมด 8 เล่ม)
เล่มละ
10.00

24 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมบูชาพระรัตนตรัย
เรื่อง: ชาคริต อาชวอำรุง
ที่ปรึกษา: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สมุดภาพระบายสี เล่มที่ 5 (จากทั้งหมด 8 เล่ม)
เล่มละ
10.00

24 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหนูมีความสุข
เรื่อง: ชาคริต อาชวอำรุง
ที่ปรึกษา: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สมุดภาพระบายสี เล่มที่ 6 (จากทั้งหมด 8 เล่ม)
เล่มละ
10.00

24 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมชีวิตของหนู
เรื่อง: ชาคริต อาชวอำรุง
ภาพ: ปุณณภา ถนัดวานิชย์กุล

สมุดภาพระบายสี เล่มที่ 7 (จากทั้งหมด 8 เล่ม)
เล่มละ
10.00

24 หน้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมทำไมทำไม่ดี
เรื่อง: ชาคริต อาชวอำรุง
ภาพ: ปุณณภา ถนัดวานิชย์กุล

สมุดภาพระบายสี เล่มที่ 8
เล่มละ
10.00

24 หน้า